DROŠĪBA

Mēs apzināmiescik nozīmīga mūsu klientiem ir viņu datu konfidencialitāte. DNS Tests augstu vērtē savu klientu konfidencialitāti un nodrošina to visa DNS testa procesa laikāPiedāvājam aprakstukādā veidā mēs nodrošinām personu datu konfidencialitāti.

Jēdziens „personas dati” nozīmē tādu informāciju Jūsu vārdsdzimšanas datums, E- pasta adresedzīvesvietas adresetelefona numurs un jebkuracita informācijakas attiecas uz Jūsu konfidencialitātiMēs nesniedzam un nepārdodam trešajām personām nekādu informāciju par mūsu klientiem arklientu nesaistītām personāmizņemot gadījumuskad to pieprasa likumdošanavai gadījumāja šāda informācija nepieciešama pakalpojumanodrošināšanai EasyDNA klientam.

Jums ir iespēja apmeklēt mūsu mājas lapu, lai informētu, kas Jūs esat. Jūsu personas datus mēs izmantosim tikai konkrētiem mērķiem un tikai tam, lai sniegtu Jums savus pakalpojumus. Jūsu datus mēs uzglabāsim atbilstoši visām personu datu aizsardzības prasībām, attiecīgajai spēkā esošajai likumdošanai un ētikas normām.

Mēs nepārdosim, nesniegsim un neizplatīsim Jūsu personas datus trešajām personām. Jūsu personas datus mēs izpaudīsim tikai: pēc policijas un citu attiecīgu valsts institūciju oficiāla pieprasījuma, lai izpildītu spēkā esošo likumu un noteikumu normas, tiesas spriedumu prasības, lai izvairītos no krāpšanas un maldināšanas gadījumiem.

Datuaizsardzībai, ko iegūstam izmantojot Internetu,  un konfidencialitātes nodrošināšanai izmantojam datu bāzes, kas, papildus citām drošības sistēmām, tiek aizsargātas ar īpašām, šai sfērai raksturīgām, pastiprinātām aizsardzības sistēmām un parolēm. Nepieciešamības gadījumā, apstrādājot Jūsu personas datus, mēs izmantojam palīglīdzekļus, kuru mērķis ir nodrošināt informācijas noplūšanas neiespējamību, novērst tās ļaunprātīgu izmantošanu, neatļautu piekļūšanu tai, tās izpaušanu, izmaiņu veikšanu vai iznīcināšanu. Lai gan mēs nevaram pilnībā garantēt, ka dati nepazudīs, tie netiks mainīti vai tamlīdzīgi, mēs darām visu iespējamo, lai no šādām situācijām izvairītos.

Šie datu aizsardzības principi ir piemērojami tikai www.easydna.lv mājas lapā, un nevis trešās puses vietnēm. Mēs varam sniegt interesējošās saites citām interneta vietnēm, kas, mūsuprāt, varētu ieinteresēt apmeklētājus. Šie datu aizsardzības principi nav paredzēti izmantošanai kādā citā, EasyDNA nepiederošā saitā.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai pretenzijas attiecībā par mūsu darbību, rīcību, datu aizsardzības jomā, vai, ja Jūs vēlaties izteikt priekšlikumus vai komentārus, kas varētu uzlabot www.easydna.lv privātuma politikas kvalitāti, lūdzu, nosūtiet savu E-pasta vēstuli uz: info@easydna.lv

Shopping Cart